Nico's website

Er zijn 10 soorten mensen. Degenen die binair kunnen lezen en degenen die dat niet kunnen.

Opmerking van de dag:
Wet van Juarez:
Mensen zijn de enige dieren die in staat zijn terug te lopen om fouten te maken die ze eerder ontweken.

 
  Programmering: Nico   0.0 sec.